Caritasheader

Gebruik voormalige Pius X kerk
Sponsor deze website
Maker van deze website

Apostolische Exhortatie Stichting Caritas St Petrus Udenthumb hansnl-petruskerk1

Misschien heeft u kennis genomen van de apostolische exhortatie van onze paus Franciscus bestemd

voor de bisschoppen, maar ook voor ons, de lekengelovigen.

Wij zijn er met een klein groepje nog maar net aan begonnen om er met elkaar over te na te denken. Het eerste hoofdstuk begint goed: “Een altijd nieuwe vreugde, een gedeelde vreugde”.
De paus wijst op het grote gevaar van de moderne wereld, doortrokken als zij is van consumentisme.
Hij schrijft niet belerend, maar eerder uitnodigend.

Al die mensen die hun goed delen met de armen in deze wereld, kennen de vreugde van het geven en delen. Ergens op deze wereld b.v. loopt nu iemand in die heerlijk warme jas die u misschien, met een beetje een “jammer”gevoel afstond. Of die warme bontlaarzen die u eigenlijk toch een beetje te klein waren. De wetenschap dat we er goed aan doen om onze bezittingen te delen verschaft inderdaad die gedeelde vreugde. Het is voor mij ook prettig dat ik nooit zal weten wie ik blij gemaakt heb. Ik krijg daardoor geen dankjewel en dat is goed zo. Ik deel van mijn rijkdom en dat behoeft geen dank.


Afgelopen week kreeg ik weer een telefoontje van een heel actieve mevrouw die weer een en ander in de aanbieding had. Zij houdt denk ik nauwlettend in de gaten wie er gaat verhuizen en gaat er dan op af. Ook nu weer. Mensen die kleiner gaan wonen en niet alles mee kunnen nemen. Zij mag dan uitzoeken wat caritas zoal kan gebruiken en brengt alles nog zelf vanuit Tilburg naar Uden. Om de goederen deugdelijk te kunnen vervoeren toog zij naar de supermarkt, legde het doel van haar komst uit en vroeg om bananendozen. Een aardig meisje was ook al zo begaan met de missie van die mevrouw, dat ze alle dozen keurig voor haar in de auto zette. Nieuwe vreugde, gedeelde vreugde. Het is maar net hoe je de tekst van de paus interpreteert. Een ding is zeker, het doel van caritas is paus Franciscus vast en zeker uit het hart gegrepen. Deze paus is zo aanstekelijk begaan met de armen, dat ons dat welhaast zal aanmoedigen om te blijven helpen.
Voor wie het nog niet weet.


Caritas kan alles gebruiken wat mensen zoal nodig hebben, zoals kleding, schoeisel, beddengoed, textiel, sjaals, handschoenen en eigenlijk alles wat we zoal nodig hebben. Dat mag ook zomergoed zijn, want we brengen ook kleding etc. naar warme landen, ofschoon winterkleding wel van erg groot belang is voor de komende maanden.
Ik wens u een goede sprokkelmaand, waarvan ik hoop dat de misdeelden van uw gesprokkel in uw kasten mag mee profiteren.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
i.s..m Stichting Caritas St. Petrus Uden.
Pam Gerritsen Weiler