Caritasheader

Maker van deze website
Sponsor deze website
Gebruik voormalige Pius X kerk

Vrijwilligers Caritas Uden

Stichting Caritas St. Petrus Uden kent vele vrijwilligers. In goed overleg staan zo'n 30 mensen klaar om spullen te sorteren, te verpakken en verzendklaar te maken. Er is veel werk te verzetten bij Caritas, daarom is er altijd behoefte aan mensen die in hun vrije tijd mee willen helpen. Er heerst een goede sfeer en een ieder weet hoe hard dit werk nodig is. Hebt u belangstelling? Neem dan  contact op met Stichting Caritas St. Petrus Uden.vrijwilligers 2021

Er is werk genoeg voor de vrijwilligers. Goede gedragen kledinguitgifte – schoenen uitgifte - tassen uitgifte – beddenlinnengoed uitgifte – pennen – schrijfblokken - douchegel uitgifte en wat we zoal meer krijgen van anderen…… Als mensen echt ergens gebrek aan hebben mogen ze dit melden bij St. Caritas en wij gaan kijken wat we kunnen doen. Daarvoor hebben we diverse kanalen, en mochten we meedelen in het goede doelen project van jullie, dan zorgen we dat er in de maand december iets extra’s komt bij de mensen waar ik en jij niet mee zouden willen ruilen. We geven geen geld, maar goederen zoals zeep of douchegel of een zak theelichtjes of……

De Stichting Caritas St Petrus Uden draait zonder subsidie . De enige bron van inkomsten zijn vrijwillige bijdragen. Onze vrijwilligers doen hun werkzaamheden allemaal Pro Deo ofwel helemaat gratis. Naastenliefde betstaat nog steeds, ook anno 2019!! Opknappen van gekregen goederen, het verpakken in kisten en kratten gebeurd door onze vrijwilligers. Dit om het goed te kunnen vervoeren middels de transporten naar Roemenie of……

U bij voorbaat alvast hartelijk dank zeggend!! 
Met vriendelijke groeten
Bestuur stichting Caritas St Petrus Uden