Caritasheader

Maker van deze website
Sponsor deze website
Gebruik voormalige Pius X kerk

Inzamelings aktie vrijwilligers MOV werkgroep Schaijk en Reek
thumb logocaritaskruis

Op woensdag 28 december 2016 hebben vrijwilligers van de MOV werkgroep van de

Parochie St Johannes de Doper uit Schaijk en Reek hebben een inzamelingsaktie gehouden onder hun inwoners voor Stg. Caritas Uden. Het was hartverwarmend voor ons bestuur te zien met hoeveel enthousiasme en saamhorigheid jullie gestalte gaven aan deze inzameling en wat is er veel ingezameld!

Dankjewel aan alle inwoners die ons door hun bijdrage een warm hart toedragen! Met hart en ziel werden de goederen in de middag ook nog naar Caritas Uden gebracht.
Ons rest alleen te zeggen: Namens de minder bedeelde medemens:  Dankjewel!

Wij gaan er zorg voor dragen dat de goederen op de juiste plekken terecht gaat komen. 

Een tweede kans!

Vergeet niet uw textiel, kleding, schoenen een tweede leven te geven.

inleveren kan op de genoemde innamepunten

x