Caritasheader

Sponsor deze website
Gebruik voormalige Pius X kerk
Maker van deze website

Pam Gerritsen voor stichting Caritas Uden januari 2018thumb Pam-Gerritsen-Caritas

Het oude jaar is ten einde en we hebben elkaar een zalig, gezond, gelukkig of zelfs een prettig nieuwjaar gewenst.

Op de Gerardus kalender trof ik een wens aan die ik graag met u zou willen delen:

 

Geef ons licht,

helder licht en verlos ons van de waan

die de schepping doet vergaan

 

Het gebedje sprak mij erg aan, omdat ik mij bewust ben dat vanuit een groot geloof en onze inzet om ons voor het behoud van de schepping in te zetten, wij dát doen wat de Schepper heeft bedoeld met Zijn schepping. Hoe wij ons inzetten kan op zo veel manieren.

De zorg voor onze dieren, de zorg voor de natuur, de zorg voor de zieken en ouderen.

Genoeg mogelijkheden om aan de heelheid van de schepping mee te werken. Ieder op eigen wijze.

Vanuit de Caritas zetten veel mensen zich in voor hun medemens in verdrukking en armoede. Vanuit Uden en ook in de abdijkerk afgelopen kerst al 25 jaar. Al die jaren gaan er goederen naar die landen waar mensen geen menswaardig bestaan kunnen leiden. Ook in eigen land heerst grotere armoede dan men ons wil doen geloven. De economie gaat zo geweldig, dat de minst bedeelden wel wat huursubsidie mogen inleveren. Heeft onze regering weer honderdachtendertig miljoen euro extra te verteren in het verschiet. En dat allemaal in ons mooie land zoals de premier ons met enige regelmaat laat weten.

In de afgelopen 25 jaar heeft Caritas Uden, met heel veel steun van goedwillende mensen zó veel mensen kunnen helpen, dat wij het overzicht een beetje kwijt zijn en alleen maar kunnen zeggen: “zó véél ?”

Ja en zoals de toestand in de wereld er nú uit ziet zal Caritas nog wel wat jaartjes vooruit kunnen met hun inzamelingen. En dat allemaal mede dank zei uw hulp en van al die mensen in deze regio en soms zelfs ver daar buiten, die bereid zijn zich met zo veel naastenliefde te bekommeren om de minsten der minsten.

Graag wens ik u mede namens Dolf en de Diaconale Werkgroep een gezegend 2018.

Namens Caritas en onze Diaconale Werkgroep wens ik u een Zalig Kerstfeest

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk
I.s.m. Stichting Caritas St. Petrus Uden
Pam Gerritsen Weiler