Caritasheader

Gebruik voormalige Pius X kerk
Sponsor deze website
Maker van deze website

Pam Gerritsen voor stichting Caritas Uden oktober 2017thumb Pam-Gerritsen-Caritas

Afgelopen week ben ik, en u waarschijnlijk ook, nogal eens geconfronteerd met de werken van barmhartigheid.

Allereerst het enorme bedrag dat het Rode Kruis opgehaald heeft voor Sint Maarten. De eerste hulp kan daarmede in gang gezet worden. Die ruim dertien miljoen euro waren in vele gevallen zeker niet de kruimeltjes van de tafel der rijken. Integendeel, er waren giften, met toelichting, bij waarvan ieder begrijpen kon, dat mensen zich er echt iets voor hebben ontzegd. Verder ben ik een boekje aan het lezen van Paul van Tongeren en Rob van Woerkom. Hedendaagse schrijvers. Over de parabels. "Opnieuw gelezen" heet het boekje. Mij trof juist nu, de visie over de Barmhartige Samaritaan, geschreven door Ignace Schretlen. Het paste bijna naadloos bij de ramp op Sint Maarten die ons zo bezig houdt. Hoe de schrijver een keer de priester en/of Leviet was, door liep toen iemand hulp nodig had en uiteindelijk getuige was van een ongeval en wél de Samaritaan was die hulp bood. Als ik daar over na denk kom ik er nogal eens bekaaid van af. Wanneer ben ik die Samaritaan? Ik kom wel zélf regelmatig barmhartige Samaritanen tegen. Misschien ook door mijn leeftijd en wat wankele mobiliteit, maar mij wordt nogal eens hulp geboden zonder dat ik er om hoef te vragen.
Het zijn maar kleine handreikingen, maar ze zijn er niet minder goed gemeend om.
Bij voorbeeld bij natuurrampen en oorlog zijn er altijd weer mensen die zich afkeren of zelfs verrijken, maar ook mensen die zich onvermoeibaar inzetten en blijven dromen van vrede en een goed bestaan voor iedereen. Juist déze mensen zorgen al jaren voor hun medemens in landen waar hulp onontbeerlijk is. Caritas en tal van andere charitatieve instellingen sturen momenteel veel naar Roemenië. Vanuit Caritas Uden zijn al enkele mensen op bezoek geweest in Roemenië. Als ze het over Roemenië hebben zijn ze nog altijd onthutst. De armoede moet daar onvoorstelbaar triest en uitzichtloos zijn. De winter komt in zicht en dan kunnen wij weer veel betekenen voor veel van die stakkers. Warmte is zo belangrijk en kou zo vreselijk, ontluisterend en onwaardig.
Daarom doe ik weer een beroep op alle barmhartige Samaritanen onder u die warme kleding, schoeisel e.d. willen afstaan. Caritas zorgt dat het goed ingepakt verzonden wordt naar Caritas Oradea. Het bisdom daar verdeelt de goederen naar eer en geweten onder de allerarmsten.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk
I.s.m. Stichting Caritas St. Petrus Uden
Pam Gerritsen Weiler

Een tweede kans!

Vergeet niet uw textiel, kleding, schoenen een tweede leven te geven.

inleveren kan op de genoemde innamepunten

x